Referencie

Za vyše dvadsať rokov nášho pôsobenia na trhu naša spoločnosť podieľala na množstve zákazok. Dovoľujeme si do nasledujúceho zoznamu uviesť tie, ktoré považujeme za profilové:

Sklady, haly, obchodné centrá:

Priemyselné objekty:
Predrealizačné zamerania:
  • Billa – Spišská nová Ves, Fiľakovo, Šamorín, Stará Turá, Karlova Ves, Komárno, Šahy, Štúrovo, Skalica, Sereď, Myjava, Čadca, Revúca, Rimavská Sobota, Pezinok
  • Odkanalizovanie obcí okres Prievidza, cca 200 km
  • Odkanalizovanie obcí okres Dunajská Streda, cca 100 km
  • Telekomunikačné káble: Lamač, Devínska nová Ves, Bodíky, Dulovce, cca 100 km

Stavby športového charakteru:
Zamerania skutočného stavu objektov:
Líniové stavby: