Dlhoročné skúsenosti

Na trhu geodetických a kartografických prác pôsobíme od roku 1998

Moderné vybavenie

Používame najmodernejšie metódy, postupy a prístrojové vybavenie

Kvalita služieb

Kvalita našich služieb je kontrolovaná našimi autorizovanými geodetmi

Naša spoločnosť pôsobí na trhu geodetických a kartografických prác od roku 1998. Cieľom spoločnosti od počiatku jej pôsobenia je ponúkať zákazníkom vysoko kvalitné služby v požadovanom čase. Naplnenou ambíciou našej firmy je vykonávať geodetické a kartografické činnosti najmä v sektore investičnej výstavby. Nezanedbávame však ani ostatných zákazníkov – fyzické osoby, ktorým poskytujeme geodetické práce “na kľúč“ podľa schémy: predrealizačné zameranie – vytýčenie pozemku – vytýčenie stavby –  dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Dlhoročné skúsenosti z poskytovania služieb v kombinácii s používaním najmodernejších metód, postupov a prístrojového vybavenia spájame s osobným a empatickým prístupom k zákazníkovi. Samozrejmosťou sú konzultácie a poradenstvo, ktoré sú základnými predpokladmi prispôsobenia sa potrebám zákazníka.  Kvalita našich služieb je kontrolovaná našimi autorizovanými geodetmi.

Geodetické a kartografické práce vykonávame hlavne v týchto oblastiach:

Inžinierska geodézia

Kataster nehnuteľností

Na spoluprácu s Vami sa tešíme!

Ing. Miroslav Hudec, konateľ

Ing. Branislav Schuster, konateľ