Ponuka prác

Z geodetických a kartografických prác vykonávaných našou firmou ponúkame nasledujúci výber:

 • vybudovanie geodetických vytyčovacích sietí a bodových polí

  vybudovanie geodetických vytyčovacích sietí a bodových polí

 • geodetické práce pri realizácii stavebných konštrukcií

  monolitických, prefabrikovaných, oceľových…

 • geodetické práce pre dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavieb

  geodetické práce pre dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavieb

 • kontrola geometrických parametrov realizovaných konštrukcií

  kontrola geometrických parametrov realizovaných konštrukcií

 • sledovanie zvislých a vodorovných pohybov stavebných objektov, strojných a iných zariadení

  sledovanie zvislých a vodorovných pohybov stavebných objektov, strojných a iných zariadení

 • činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v investičnej výstavbe

  činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v investičnej výstavbe

 • vytyčovanie a zameriavanie líniových stavieb

  cesty, inžinierske siete, vodné toky…

 • predprojektové a predrealizačné geodetické práce, tvorba účelových máp

  predprojektové a predrealizačné geodetické práce, tvorba účelových máp

 • vytyčovanie hraníc pozemkov, stavieb malého rozsahu, určovanie adresných bodov

  vytyčovanie hraníc pozemkov, stavieb malého rozsahu, určovanie adresných bodov

 • vyhotovenie všetkých typov geometrických plánov

  vyhotovenie všetkých typov geometrických plánov

 • geodetické práce pre dokumentáciu skutočného stavu budov, pamiatkových objektov…

  geodetické práce pre dokumentáciu skutočného stavu budov, pamiatkových objektov…

 • konzultačná a poradenská činnosť v odbore geodézie a kartografie a katastra

  konzultačná a poradenská činnosť v odbore geodézie a kartografie a katastra

Ak sa Vami požadovaná práca nevyskytuje v predchádzajúcom zozname, využite prosím naše uvedené kontakty.

Kontakt