Kontakty

InKat spol. s r.o., zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17947/B.

IČO: 35753595

DIČ: 2020220686

IČ DPH: SK2020220686

Sídlo / doručovacia adresa: Inkat s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Budova Ústavu Informatiky SAV

Bankové spojenie: SK29 1100 0000 0026 2843 0128 (Tatra Banka)

Email: inkat@inkat.sk

S dôverou sa obráťte na naše kontaktné osoby:

Ing. Miroslav Hudec, konateľ, autorizovaný geodet a kartograf,  +421 903 413 553

Ing. Branislav Schuster, konateľ, autorizovaný geodet a kartograf, +421 903 764 894

Ing. Martin Kršiak, geodet, +421 903 493 392

Ing. Marek Syč, geodet, +421 908 432 653

Ing. Dušan Šedina, geodet, +421 948 003 191